Cách đổi tên Fanpage trên 200 like – Changing your Page’s name over 200 like


Đổi tên fanpage hơn 200 LIKE

Cách đổi tên Fanpage có trên 200 lượt LIKE. (Changing your Page’s name over 200 like)

Bước 1: Bật trình ẩn danh Google Chrome (Open Google Chrome with Private Mode)

Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Thực hiện các bước theo hướng dẫn của Facebook. (Step to step and DONE)

Đổi tên fanpage hơn 200 LIKE
Đổi tên fanpage hơn 200 LIKE

Chờ trong vòng 7 ngày để Facebook cho hiệu lực tên mới. (Wait 7 days than facebook accept new fanpage name)

Đổi tên fanpage hơn 200 LIKE
Đổi tên fanpage hơn 200 LIKE
Đổi tên fanpage hơn 200 LIKE
Đổi tên fanpage hơn 200 LIKE