Một số ping services dành cho WordPress


Khi viết bài mới trong WordPress, thì WordPress có chức năng tự động Ping bài viết mới lên một số Services của bộ máy tìm kiếm. Sau đây tôi xin Update danh sách các Services mới nhất cho các bạn & cách add services vô WordPress.

WordPress-XML-RPC-service
WordPress-XML-RPC-service

http://rpc.pingomatic.com
http://rpc.twingly.com
http://api.feedster.com/ping
http://api.moreover.com/RPC2
http://api.moreover.com/ping
http://www.blogdigger.com/RPC2
http://www.blogshares.com/rpc.php
http://www.blogsnow.com/ping
http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi
http://bulkfeeds.net/rpc
http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php
http://ping.blo.gs/
http://ping.feedburner.com
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php
http://ping.weblogalot.com/rpc.php
http://rpc.blogrolling.com/pinger/
http://rpc.technorati.com/rpc/ping
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://www.feedsubmitter.com
http://blo.gs/ping.php
http://www.pingerati.net
http://www.pingmyblog.com
http://geourl.org/ping
http://ipings.com
http://www.weblogalot.com/ping
http://rpc.pingomatic.com/
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
http://blogdb.jp/xmlrpc/
http://coreblog.org/ping/
http://ping.bloggers.jp/rpc/
http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc
http://pinger.blogflux.com/rpc
http://rpc.icerocket.com:10080/
http://topicexchange.com/RPC2
http://xping.pubsub.com/ping
http://api.my.yahoo.com/rss/ping
http://1470.net/api/ping
http://www.a2b.cc/setloc/bp.a2b
http://api.my.yahoo.com/RPC2
http://www.bitacoles.net/ping.php
http://bitacoras.net/ping
http://blogdb.jp/xmlrpc
http://blogmatcher.com/u.php
http://www.blogoole.com/ping/
http://www.blogoon.net/ping/
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
http://www.blogroots.com/tb_populi.blog?id=1
http://www.lasermemory.com/lsrpc/
http://mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatt
http://www.mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatter/ping.php
http://ping.amagle.com/
http://ping.bitacoras.com
http://ping.blogmura.jp/rpc/
http://ping.exblog.jp/xmlrpc
http://ping.myblog.jp
http://ping.rootblog.com/rpc.php
http://ping.weblogs.se/
http://pingoat.com/goat/RPC2
http://www.popdex.com/addsite.php
http://rcs.datashed.net/RPC2/
http://rpc.blogbuzzmachine.com/RPC2
http://www.snipsnap.org/RPC2
http://trackback.bakeinu.jp/bakeping.php
http://www.weblogues.com/RPC/
http://xping.pubsub.com/ping/
http://xmlrpc.blogg.de/
http://rpc.newsgator.com/
http://www.newsisfree.com/RPCCloud
http://xmlrpc.blogg.de
http://bblog.com/ping.php
http://www.wasalive.com/ping/
http://blogsearch.google.co.th/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.ru/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.co.ve/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.de/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.gr/ping/RPC2
http://www.blogpeople.net/ping
http://blogsearch.google.be/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ae/ping/RPC2
http://blogsearch.google.at/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.sa/ping/RPC2
http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2
http://ping.pubsub.com/ping
http://www.blogsearch.google.ca/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.ma/ping/RPC2
http://blogsearch.google.sk/ping/RPC2
http://www.ping.blo.gs
http://www.blogsearch.google.com.au/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.id/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.pt/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.ro/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.co.in/ping/RPC2
http://rpc.aitellu.com
http://blogsearch.google.com.br/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.com.sg/ping/RPC2
http://ping.bitacoras.com/
http://www.blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.co.cr/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.co.hu/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.co.za/ping/RPC2
http://pingoo.jp/ping
http://www.blogsearch.google.nl/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.in/ping/RPC2
http://rpc.reader.livedoor.com/ping
http://blogsearch.google.co.za/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.cr/ping/RPC2
http://ping.myblog.jp/
http://www.blogsearch.google.com.ua/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.es/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.lt/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.pe/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.fi/ping/RPC2
http://snipsnap.org/RPC2
http://blogsearch.google.lt/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.il/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.fr/ping/RPC2
http://snipsnap.org
http://blogsearch.google.com.tw/ping/RPC2
http://rpc.odiogo.com/ping/
http://blogsearch.google.com.au/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.tr/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.jp/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.com.vn/ping/RPC2
http://zhuaxia.com/rpc/server.php
http://ping.wordblog.de/
http://blogsearch.google.cl/ping/RPC2
http://www.blo.gs/ping.php
http://blogsearch.google.ch/ping/RPC2
http://blogsearch.google.us/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.be/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.sg/ping/RPC2
http://blogsearch.google.pt/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.it/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.ua/ping/RPC2
http://blogsearch.google.se/ping/RPC2
http://blog.youdao.com/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.co.nz/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.ar/ping/RPC2
http://blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
http://www.blogsearch.google.at/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.se/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.com.ar/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ca/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.co.id/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.co.ma/ping/RPC2
http://blogsearch.google.hr/ping/RPC2
http://www.snipsnap.org
http://blogsearch.google.gr/ping/RPC2
http://blogsearch.google.fi/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.sk/ping/RPC2
http://blogsearch.google.de/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.hu/ping/RPC2
http://www.zhuaxia.com/rpc/server.php
http://blogsearch.google.co.ve/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.co.th/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.my/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.com.uy/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.hr/ping/RPC2
http://audiorpc.weblogs.com/RPC2
http://blogsearch.google.com.uy/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.com.co/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.ie/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2
http://ping.wordblog.de
http://blogsearch.google.com.mx/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.co/ping/RPC2
http://ping.rss.drecom.jp
http://xmlrpc.bloggernetz.de/RPC2
http://syndic8.com/xmlrpc.php
http://www.blogsearch.google.com.tw/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.com.sa/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.com.pe/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.vn/ping/RPC2
http://rpc.twingly.com/
http://blogsearch.google.pl/ping/RPC2
http://ping.fc2.com
http://blogsearch.google.fr/ping/RPC2
http://ping.blogs.yandex.ru/RPC2
http://www.blogsearch.google.com.my/ping/RPC2
http://www.bloglines.com/ping
http://ping.blo.gs
http://ping.fc2.com/
http://serenebach.net/rep.cgi
http://www.blogsearch.google.co.il/ping/RPC2
http://blogsearch.google.jp/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.cl/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.ch/ping/RPC2
http://ping.feedburner.com/
http://www.ping.wordblog.de
http://blogsearch.google.com.do/ping/RPC2
http://services.newsgator.com/ngws/xmlrpcping.aspx
http://www.blogsearch.google.pl/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.bg/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ru/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.co.uk/ping/RPC2
http://blogsearch.google.es/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.ae/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.com.mx/ping/RPC2
http://blogsearch.google.nl/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.com.tr/ping/RPC2
http://ping.kutsulog.net
http://blog.with2.net/ping.php
http://blogsearch.google.co.nz/ping/RPC2
http://www.blogsearch.google.com.do/ping/RPC2
http://blogsearch.google.it/ping/RPC2
http://blogsearch.google.bg/ping/RPC2
http://blogpeople.net/ping
http://www.blogsearch.google.com.br/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2
http://www.serenebach.net/rep.cgi
http://ping.bloggers.jp/rpc
http://www.blogsearch.google.us/ping/RPC2
http://rpc.bloggerei.de/ping/
http://blogsearch.google.ie/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ro/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.uk/ping/RPC2
http://a2b.cc/setloc/bp.a2b
http://api.blogblogs.com.br/api/ping
http://api.feedster.com/ping.php
http://api.mw.net.tw/rpc2
http://api.my.yahoo.com/ping
http://bing.com/webmaster/ping.aspx
http://bitacoles.net/notificacio.php
http://bitacoles.net/ping.php
http://blog.goo.ne.jp
http://blog.iask.com/rpc2
http://blogbot.dk/io/xml-rpc.php
http://blogdb.jp
http://blogdigger.com/RPC2
http://blogexplosion.com
http://blogg.de/ping.php
http://bloggarkivet.net/ping/en
http://bloggrevyen.no/ping
http://bloglines.com/ping
http://blogoole.com/ping
http://blogoon.net/ping
http://blogpeople.net
http://blogping.unidatum.com/RPC2
http://blogpingr.de/ping/rpc2
http://blogroots.com
http://blogroots.com/tb_populi.blog?id=1
http://blogs.yandex.ru
http://blogsdominicanos.com/ping
http://blogsearch.google.co.it/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com/ping
http://blogsearch.google.in/ping/RPC2
http://blogsearch.google.lv/ping/rpc2
http://blogsearch.google.tw/ping/RPC2
http://blog-search.net/up.php
http://blogshares.com/rpc.php
http://blogsnow.com/ping
http://blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi
http://blogstyle.jp/xmlrpc
http://blogupdate.org/ping
http://bulkfeeds.net
http://catapings.com/ping.php
http://coreblog.org/ping
http://effbot.org/rpc/ping.cgi
http://euro.weblogs.com
http://feed24.com/?c=add
http://feedblitz.com/f/f.fbz?xmlping
http://feeds.feedburner.com/blogspot/lakposhtha
http://feeds.feedburner.com/CokeAndMenthos
http://feeds.feedburner.com/Domestic…irlinesInIndia
http://feeds.feedburner.com/ExileInMyville
http://feeds.feedburner.com/gabrielrutledge
http://feeds.feedburner.com/HotCelebsHome
http://feeds.feedburner.com/lagalerievirtuelle
http://feedsfarm.com/a.html
http://feedsky.com/api/RPC2
http://fgiasson.com/pings/ping.php
http://focuslook.com/ping.php
http://godesigngroup.com
http://godesigngroup.com/blog/feed
http://google.com/ping/RPC2
http://hamo-search.com/ping.php
http://holycowdude.com/rpc/ping
http://imblogs.net/ping
http://lasermemory.com
http://lasermemory.com/lsrpc
http://mapufacture.com/ping/api
http://memigo.com
http://mod-pubsub.org
http://mod-pubsub.org/knapps/blogchatt
http://mod-pubsub.org/ping.php
http://newsblog.jungleboots.org/ping.php
http://newsisfree.com/rpc
http://newsisfree.com/RPCCloud
http://octora.com/add_rss.php
http://packetmonster.net/xmlrpc.php
http://ping.amagle.com
http://ping.ask.jp/xmlrpc
http://ping.blog360.jp/rpc
http://ping.blogg.de
http://ping.blogmura.jp/rpc
http://ping.blogoon.net
http://ping.blogstart.de
http://ping.fakapster.com/rpc
http://ping.feeds.yahoo.com/RPC2
http://ping.ge.bloggt.org
http://ping.mitekaite.com/rpc
http://ping.namaan.net/rpc
http://ping.snap.com/ping/RPC2
http://ping.speenee.com/xmlrpc
http://ping.weblogs.se
http://ping.yandex.ru/RPC2
http://pinger.onejavastreet.com
http://pingmyblog.com
http://pingoat.com
http://pingqueue.com/rpc
http://popdex.com
http://popdex.com/addsite.php
http://queerfilter.com/ping
http://r.hatena.ne.jp/rpc
http://rcs.datashed.net
http://rcs.datashed.net/RPC2
http://rcs.salon.com/rpc2
http://rpc.blogcatalog.com
http://rpc.bloggerei.de
http://rpc.bloggerei.de/ping
http://rpc.blogrolling.com/pinger
http://rpc.britblog.com
http://rpc.icerocket.com:10080
http://rpc.newsgator.com
http://rpc.odiogo.com/ping
http://rpc.tailrank.com/feedburner/rpc2
http://rpc.technorati.jp/rpc/ping
http://rpc.wpkeys.com
http://rssfeeds.com/suggest_wizzard.php
http://rssfwd.com/xmlrpc/api
http://search.google.com
http://signup.alerts.msn.com/alerts-PREP/submitPingExtended.doz
http://sindice.com/xmlrpc/api
http://tagclick.net/ping
http://thingamablog.sourceforge.net/ping.php
http://topicexchange.com
http://veneblogs.com/ping
http://wasalive.com/ping
http://weblogalot.com/ping
http://weblogues.com/ping
http://weblogues.com/RPC
http://webmaster-talk.com/ping/66385
http://www.a2b.cc
http://www.allstuffweb.com
http://www.blogoole.com/ping
http://www.blogoon.net/ping
http://www.blogpeople.net
http://www.blogroots.com
http://www.blogroots.com/tbpopuli.blog?id=1
http://www.blogsdominicanos.com/ping
http://www.catapings.com/ping.php
http://www.diarist.net
http://www.feed24.com/?c=add
http://www.feedblitz.com/f/f.fbz?XmlPing
http://www.feedgy.com
http://www.feedsky.com/api/RPC2
http://www.holycowdude.com/rpc/ping
http://www.imblogs.net/ping
http://www.lasermemory.com
http://www.lasermemory.com/lsrpc
http://www.mod-pubsub.org/knapps/blogchatter/ping.php
http://www.mod-pubsub.org/ping.php
http://www.octora.com/add_rss.php
http://www.popdex.com
http://www.rssfwd.com/xmlrpc/api
http://www.syndic8.com/xmlrpc.php
http://www.wasalive.com/ping
http://www.weblogues.com
http://www.weblogues.com/RPC
http://www.wordpress.com
http://www.xianguo.com/xmlrpc/ping.php
http://www.yahoo.com
http://xianguo.com/xmlrpc/ping.php
http://xping.cc/ping
http://youdao.com/ping/RPC2
http://zing.zingfast.com
http://pingler.com
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPCishinao.net
http://ping.blogoon.net/
http://ping.kutsulog.net/
http://rpc.blogcatalog.com/
http://bitacoras.net/ping/
http://blogoole.com/ping/
http://blogoon.net/ping/
http://blogupdate.org/ping/
http://holycowdude.com/rpc/ping/
http://imblogs.net/ping/
http://lasermemory.com/lsrpc/
http://ping.blogg.de/
http://ping.feeds.yahoo.com/RPC2/
http://pingoat.com/
http://pingqueue.com/rpc/
http://rpc.britblog.com/
http://wasalive.com/ping/
http://weblogues.com/ping/
http://weblogues.com/RPC/
http://www.blogsdominicanos.com/ping/
http://www.holycowdude.com/rpc/ping/
http://www.imblogs.net/ping/
http://blogs.yandex.ru/
http://rpc.bloggerei.de/
http://www.feedgy.com/
http://pinger.blogflux.com/rpc/
http://rpc.wpkeys.com/
https://phobos.apple.com/WebObjects/MZFinance.woa/wa/pingPodcast

Cách add các services này vô website WP của bạn:

Vào Admin => http://dayseoweb.edu.vn/wp-admin/options-writing.php vào link này ( Thay dayseoweb.edu.vn thành website của bạn )

Tiếp theo xuống dưới cùng, chọn phần:

Update Services

Ping services WordPress
Ping services WordPress

Sau đó thêm danh sách trên vào và SAVE lại.