Category Archives: Thủ Thuật IT


Asus-x450cc

Danh sách download driver Laptop Asus X450-CC Window 7 – 64 bit Realtek Audio Driver http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/DriversForWin8/Audio/Audio_Realtek_Win7_64_VER6017027.zip nVidia Graphics Driver   http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/DriversForWin8/Audio/Audio_Realtek_Win7_64_VER6017027.zip Intel Graphics Driver http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/DriversForWin8/Audio/Audio_Realtek_Win7_64_VER6017027.zip Realtek LAN Driver http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/DriversForWin8/Audio/Audio_Realtek_Win7_64_VER6017027.zip Realtek Multi-Card Reader Driver http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/DriversForWin8/Audio/Audio_Realtek_Win7_64_VER6017027.zip ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/DriversForWin8/SmartGesture/SmartGesture_Win7_64_VER225.zip http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/DriversForWin8/Audio/Audio_Realtek_Win7_64_VER6017027.zip Read more…


(Anhgolden’s Blog) – Sưu tầm và ghi lại các bước thực hiện thiết lập tự động đồng bộ file giữa Local server và Remote server (FTP) bằng WinSCP. Gồm 2 phần chính: P1: Thiết lập kết nối giữa Local server Read more…


(Anhgolden’s Blog) – Sưu tầm. (*): Asterisk (~): Tidle (.): Dot (,): Comma (:) Colon (;) Semi colon (!): Exclamation mark (#): Number mark (-): Dash (_): Underline (“): Quotes, quotation marks (?): Question mark


(Anhgolden’s Blog) – Chia sẻ Hàm VB loại bỏ các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Công thức = RemoveSpecial([Chuỗi]) Thực hiện: Alt-F11 >> Insert Module >> Chèn đoạn Code sau: Function RemoveSpecial(Chuoi As String) As StringDim i As IntegerDim Read more…


(Anhgolden’s Blog) – Chia sẻ 2 cách: bằng hàm công thức (thông thường) hoặc bằng hàm VBS. Cách 1: Bằng công thức thông thường. =ISERROR(OR(FIND(“-“,[Chuỗi],0),FIND(“*”,[Chuỗi],0), … ,FIND(“[ký tự đặc biệt]”,[Chuỗi],0))) Cứ mỗi tìm kiếm ký tự đặc biệt mong muốn Read more…


(Anhgolden’s Blog) – Thông thường trong Excel để chèn Line Break – xuống hàng, trong cùng nội dung của Cell ta thường dùng phím tắt Alt-Enter. Ghi chú: Phải chọn chế độ hiển thị Wrap Text Trong trường hợp, sử Read more…


(Anhgolden’s Blog) – Hàm Substitute và hàm Replace trên Excel đều tìm và thay thế chuỗi ký tự, nhưng có khác nhau: 1. Hàm Substitute: khi muốn tìm và thay thế chuỗi ta sẽ dùng hàm Substitute. Công thức: SUBSTITUTE( Read more…


(Anhgolden’s Blog) – Mặc định Excel cho phép chọn nhiều Sheet và Hide (Ẩn), nhưng khi Undide thì phải chọn từng Sheet một. Xin chia sẻ 1 VBS cho phép Unhide All Hiden Sheets: B1. Alt + F11 để mở Read more…


(Anhgolden’s Blog) – Trong nhiều trường hợp chúng ta cần kiểm tra sự trùng lặp của dữ liệu. Xin chia sẻ cách thực hiện trên Excel như sau: Cách 1: Đặt công thức. Ở Cell B2 ta đặt công thức Read more…


(Anhgolden’s Blog) – Thông thường để xuất dữ liệu (Export) ra file CSV và nhập dữ liệu (Import) từ file CSVvào Excel. Ta thường dùng dấu nháy đôi ( “: quotes) ở trước và sau dữ liệu. Chuyển từ: Nguyễn Read more…