Last Updated:

Excel: Ẩn dữ liệu trong Excel bằng mật khẩu

Dạy Seo Web
(Hình 1)

(Anhgolden's Blog)-Thông thường trong bảng tính Excel, chúng ta có nhu cầu Ẩn dòng và Ẩn cột dữ liệu. Chúng ta thực hiện bằng cách chọn dòng/nhiều dòng hoặc cột/nhiều cột, sau đó Click phải chuột trên phần Header (A, B, C...) đối với Ẩn cột, trên phần Left RowID (1, 2, 3...) đối với Ẩn dòng, sau đó chọn Hide (Hình 1). Muốn hiện trở lại làm tương tự và chọn Unhide.

Nếu muốn Ẩn công thức trên Cell thì chọn Cell/nhiều Cell, click phải chuột, chọn Format Cells - Protection - Chọn checkbox Hidden (Hình 2).

(Hình 2)

Nếu muốn Ẩn Sheet, chọn Sheet và Click phải chuột, chọn Hide (Hình 3)

(Hình 3)

Dưới dạng tổng quát có thể vào Menu - Home - Format - Hide & Unhide (Hình 4)
(Hình 5)

Vấn đề còn lại mang tính bảo mật là trong trường hợp chúng ta thiết lập chế độ bảo vệ (Protection) bằng mật khẩu cho những thông tin Ẩn nói trên. Vào Menu - Review (Hình 6):

- Đối với Ẩn dòng, Ẩn cột và Ẩn cell: chúng ta chọn Protect Sheet
- Đối với Ẩn Sheet: chúng ta chọn Protect Workbook
Và thiết lập Mật khẩu (Password).
(Hình 6)