Last Updated:

Giáo trình SEO căn bản nhất.

Chia sẻ cùng quý anh chị em đang quan tâm đến nghề SEO cuốn giáo trình SEO căn bản & đủ lượng kiến thức tối thiểu cho một SEOer.

Hiện tại giáo trình là tiếng Anh, sắp tới dịch giả Thành Phi bên dayhocseo sẻ hỗ trợ chuyển ngữ đầy đủ. Giờ anh chị em có thể tham khảo trước quyển nguyên bản của nó nhé.

Seo là gì ? SEO - Search engine optimization
SEO - Search engine optimization

Download

SEO_Certification_Course