Last Updated:

How to change Offline files Caching Location in Win 7 or Vista

Dạy Seo Web
Hình 1

(Anhgolden's Blog) - Offline Files là tính năng đồng bộ hóa giữa dữ liệu trên máy tính và dữ liệu trên mạng (network).

Để sử dụng tính năng "Offline Files", ta phải chọn "Enable offline files" bằng cách vào Control Panel - Sync Center - Tab General - Enable offline files (hình 1).

Sau đó, ta chọn file hoặc thư mục trên mạng (network) click phải chuột chọn "Allways available offline" (hình 2).

Hình 2

Thư mục mặc định để lưu cache files tại C:\windowsCSC. Nếu chúng ta muốn lưu ở vị trí khác D:\Offline, xin chia sẻ cách thức thực hiện như sau:

B1: Disable offline files, Restart
B2: Run Regedit - HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesCSCParameters

Hình 3

a) Click phải chuột vào miền bên phải >> New >> String Value >> Nhập CacheLocation.

b) Click phải chuột CachLocation >> Modify >> Nhập ??D:Offline (hình 3).

B3. Restart
B4. Enable Offline Files