Last Updated:

Một số ping services dành cho Wordpress

Khi viết bài mới trong Wordpress, thì Wordpress có chức năng tự động Ping bài viết mới lên một số Services của bộ máy tìm kiếm. Sau đây tôi xin Update danh sách các Services mới nhất cho các bạn & cách add services vô Wordpress.

WordPress-XML-RPC-service
WordPress-XML-RPC-service

http://rpc.pingomatic.com http://rpc.twingly.com http://api.feedster.com/ping http://api.moreover.com/RPC2 http://api.moreover.com/ping http://www.blogdigger.com/RPC2 http://www.blogshares.com/rpc.php http://www.blogsnow.com/ping http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi http://bulkfeeds.net/rpc http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php http://ping.blo.gs/ http://ping.feedburner.com http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php http://ping.weblogalot.com/rpc.php http://rpc.blogrolling.com/pinger/ http://rpc.technorati.com/rpc/ping http://rpc.weblogs.com/RPC2 http://www.feedsubmitter.com http://blo.gs/ping.php http://www.pingerati.net http://www.pingmyblog.com http://geourl.org/ping http://ipings.com http://www.weblogalot.com/ping http://rpc.pingomatic.com/ http://blogsearch.google.com/ping/RPC2 http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC http://blogdb.jp/xmlrpc/ http://coreblog.org/ping/ http://ping.bloggers.jp/rpc/ http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc http://pinger.blogflux.com/rpc http://rpc.icerocket.com:10080/ http://topicexchange.com/RPC2 http://xping.pubsub.com/ping http://api.my.yahoo.com/rss/ping http://1470.net/api/ping http://www.a2b.cc/setloc/bp.a2b http://api.my.yahoo.com/RPC2 http://www.bitacoles.net/ping.php http://bitacoras.net/ping http://blogdb.jp/xmlrpc http://blogmatcher.com/u.php http://www.blogoole.com/ping/ http://www.blogoon.net/ping/ http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates http://www.blogroots.com/tb_populi.blog?id=1 http://www.lasermemory.com/lsrpc/ http://mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatt http://www.mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatter/ping.php http://ping.amagle.com/ http://ping.bitacoras.com http://ping.blogmura.jp/rpc/ http://ping.exblog.jp/xmlrpc http://ping.myblog.jp http://ping.rootblog.com/rpc.php http://ping.weblogs.se/ http://pingoat.com/goat/RPC2 http://www.popdex.com/addsite.php http://rcs.datashed.net/RPC2/ http://rpc.blogbuzzmachine.com/RPC2 http://www.snipsnap.org/RPC2 http://trackback.bakeinu.jp/bakeping.php http://www.weblogues.com/RPC/ http://xping.pubsub.com/ping/ http://xmlrpc.blogg.de/ http://rpc.newsgator.com/ http://www.newsisfree.com/RPCCloud http://xmlrpc.blogg.de http://bblog.com/ping.php http://www.wasalive.com/ping/ http://blogsearch.google.co.th/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.ru/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.ve/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.de/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.gr/ping/RPC2 http://www.blogpeople.net/ping http://blogsearch.google.be/ping/RPC2 http://blogsearch.google.ae/ping/RPC2 http://blogsearch.google.at/ping/RPC2 http://blogsearch.google.com.sa/ping/RPC2 http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2 http://ping.pubsub.com/ping http://www.blogsearch.google.ca/ping/RPC2 http://blogsearch.google.co.ma/ping/RPC2 http://blogsearch.google.sk/ping/RPC2 http://www.ping.blo.gs http://www.blogsearch.google.com.au/ping/RPC2 http://blogsearch.google.co.id/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.pt/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.ro/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.in/ping/RPC2 http://rpc.aitellu.com http://blogsearch.google.com.br/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.sg/ping/RPC2 http://ping.bitacoras.com/ http://www.blogsearch.google.com/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.cr/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.hu/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.za/ping/RPC2 http://pingoo.jp/ping http://www.blogsearch.google.nl/ping/RPC2 http://blogsearch.google.co.in/ping/RPC2 http://rpc.reader.livedoor.com/ping http://blogsearch.google.co.za/ping/RPC2 http://blogsearch.google.co.cr/ping/RPC2 http://ping.myblog.jp/ http://www.blogsearch.google.com.ua/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.es/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.lt/ping/RPC2 http://blogsearch.google.com.pe/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.fi/ping/RPC2 http://snipsnap.org/RPC2 http://blogsearch.google.lt/ping/RPC2 http://blogsearch.google.co.il/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.fr/ping/RPC2 http://snipsnap.org http://blogsearch.google.com.tw/ping/RPC2 http://rpc.odiogo.com/ping/ http://blogsearch.google.com.au/ping/RPC2 http://blogsearch.google.com.tr/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.jp/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.vn/ping/RPC2 http://zhuaxia.com/rpc/server.php http://ping.wordblog.de/ http://blogsearch.google.cl/ping/RPC2 http://www.blo.gs/ping.php http://blogsearch.google.ch/ping/RPC2 http://blogsearch.google.us/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.be/ping/RPC2 http://blogsearch.google.com.sg/ping/RPC2 http://blogsearch.google.pt/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.it/ping/RPC2 http://blogsearch.google.com.ua/ping/RPC2 http://blogsearch.google.se/ping/RPC2 http://blog.youdao.com/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.nz/ping/RPC2 http://blogsearch.google.com.ar/ping/RPC2 http://blogpeople.net/servlet/weblogUpdates http://www.blogsearch.google.at/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.se/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.ar/ping/RPC2 http://blogsearch.google.ca/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.id/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.ma/ping/RPC2 http://blogsearch.google.hr/ping/RPC2 http://www.snipsnap.org http://blogsearch.google.gr/ping/RPC2 http://blogsearch.google.fi/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.sk/ping/RPC2 http://blogsearch.google.de/ping/RPC2 http://blogsearch.google.co.hu/ping/RPC2 http://www.zhuaxia.com/rpc/server.php http://blogsearch.google.co.ve/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.th/ping/RPC2 http://blogsearch.google.com.my/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.uy/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.hr/ping/RPC2 http://audiorpc.weblogs.com/RPC2 http://blogsearch.google.com.uy/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.co/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.ie/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2 http://ping.wordblog.de http://blogsearch.google.com.mx/ping/RPC2 http://blogsearch.google.com.co/ping/RPC2 http://ping.rss.drecom.jp http://xmlrpc.bloggernetz.de/RPC2 http://syndic8.com/xmlrpc.php http://www.blogsearch.google.com.tw/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.sa/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.pe/ping/RPC2 http://blogsearch.google.com.vn/ping/RPC2 http://rpc.twingly.com/ http://blogsearch.google.pl/ping/RPC2 http://ping.fc2.com http://blogsearch.google.fr/ping/RPC2 http://ping.blogs.yandex.ru/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.my/ping/RPC2 http://www.bloglines.com/ping http://ping.blo.gs http://ping.fc2.com/ http://serenebach.net/rep.cgi http://www.blogsearch.google.co.il/ping/RPC2 http://blogsearch.google.jp/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.cl/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.ch/ping/RPC2 http://ping.feedburner.com/ http://www.ping.wordblog.de http://blogsearch.google.com.do/ping/RPC2 http://services.newsgator.com/ngws/xmlrpcping.aspx http://www.blogsearch.google.pl/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.bg/ping/RPC2 http://blogsearch.google.ru/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.uk/ping/RPC2 http://blogsearch.google.es/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.ae/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.mx/ping/RPC2 http://blogsearch.google.nl/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.tr/ping/RPC2 http://ping.kutsulog.net http://blog.with2.net/ping.php http://blogsearch.google.co.nz/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.do/ping/RPC2 http://blogsearch.google.it/ping/RPC2 http://blogsearch.google.bg/ping/RPC2 http://blogpeople.net/ping http://www.blogsearch.google.com.br/ping/RPC2 http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2 http://www.serenebach.net/rep.cgi http://ping.bloggers.jp/rpc http://www.blogsearch.google.us/ping/RPC2 http://rpc.bloggerei.de/ping/ http://blogsearch.google.ie/ping/RPC2 http://blogsearch.google.ro/ping/RPC2 http://blogsearch.google.co.uk/ping/RPC2 http://a2b.cc/setloc/bp.a2b http://api.blogblogs.com.br/api/ping http://api.feedster.com/ping.php http://api.mw.net.tw/rpc2 http://api.my.yahoo.com/ping http://bing.com/webmaster/ping.aspx http://bitacoles.net/notificacio.php http://bitacoles.net/ping.php http://blog.goo.ne.jp http://blog.iask.com/rpc2 http://blogbot.dk/io/xml-rpc.php http://blogdb.jp http://blogdigger.com/RPC2 http://blogexplosion.com http://blogg.de/ping.php http://bloggarkivet.net/ping/en http://bloggrevyen.no/ping http://bloglines.com/ping http://blogoole.com/ping http://blogoon.net/ping http://blogpeople.net http://blogping.unidatum.com/RPC2 http://blogpingr.de/ping/rpc2 http://blogroots.com http://blogroots.com/tb_populi.blog?id=1 http://blogs.yandex.ru http://blogsdominicanos.com/ping http://blogsearch.google.co.it/ping/RPC2 http://blogsearch.google.com/ping http://blogsearch.google.in/ping/RPC2 http://blogsearch.google.lv/ping/rpc2 http://blogsearch.google.tw/ping/RPC2 http://blog-search.net/up.php http://blogshares.com/rpc.php http://blogsnow.com/ping http://blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi http://blogstyle.jp/xmlrpc http://blogupdate.org/ping http://bulkfeeds.net http://catapings.com/ping.php http://coreblog.org/ping http://effbot.org/rpc/ping.cgi http://euro.weblogs.com http://feed24.com/?c=add http://feedblitz.com/f/f.fbz?xmlping http://feeds.feedburner.com/blogspot/lakposhtha http://feeds.feedburner.com/CokeAndMenthos http://feeds.feedburner.com/Domestic…irlinesInIndia http://feeds.feedburner.com/ExileInMyville http://feeds.feedburner.com/gabrielrutledge http://feeds.feedburner.com/HotCelebsHome http://feeds.feedburner.com/lagalerievirtuelle http://feedsfarm.com/a.html http://feedsky.com/api/RPC2 http://fgiasson.com/pings/ping.php http://focuslook.com/ping.php http://godesigngroup.com http://godesigngroup.com/blog/feed http://google.com/ping/RPC2 http://hamo-search.com/ping.php http://holycowdude.com/rpc/ping http://imblogs.net/ping http://lasermemory.com http://lasermemory.com/lsrpc http://mapufacture.com/ping/api http://memigo.com http://mod-pubsub.org http://mod-pubsub.org/knapps/blogchatt http://mod-pubsub.org/ping.php http://newsblog.jungleboots.org/ping.php http://newsisfree.com/rpc http://newsisfree.com/RPCCloud http://octora.com/add_rss.php http://packetmonster.net/xmlrpc.php http://ping.amagle.com http://ping.ask.jp/xmlrpc http://ping.blog360.jp/rpc http://ping.blogg.de http://ping.blogmura.jp/rpc http://ping.blogoon.net http://ping.blogstart.de http://ping.fakapster.com/rpc http://ping.feeds.yahoo.com/RPC2 http://ping.ge.bloggt.org http://ping.mitekaite.com/rpc http://ping.namaan.net/rpc http://ping.snap.com/ping/RPC2 http://ping.speenee.com/xmlrpc http://ping.weblogs.se http://ping.yandex.ru/RPC2 http://pinger.onejavastreet.com http://pingmyblog.com http://pingoat.com http://pingqueue.com/rpc http://popdex.com http://popdex.com/addsite.php http://queerfilter.com/ping http://r.hatena.ne.jp/rpc http://rcs.datashed.net http://rcs.datashed.net/RPC2 http://rcs.salon.com/rpc2 http://rpc.blogcatalog.com http://rpc.bloggerei.de http://rpc.bloggerei.de/ping http://rpc.blogrolling.com/pinger http://rpc.britblog.com http://rpc.icerocket.com:10080 http://rpc.newsgator.com http://rpc.odiogo.com/ping http://rpc.tailrank.com/feedburner/rpc2 http://rpc.technorati.jp/rpc/ping http://rpc.wpkeys.com http://rssfeeds.com/suggest_wizzard.php http://rssfwd.com/xmlrpc/api http://search.google.com http://signup.alerts.msn.com/alerts-PREP/submitPingExtended.doz http://sindice.com/xmlrpc/api http://tagclick.net/ping http://thingamablog.sourceforge.net/ping.php http://topicexchange.com http://veneblogs.com/ping http://wasalive.com/ping http://weblogalot.com/ping http://weblogues.com/ping http://weblogues.com/RPC http://webmaster-talk.com/ping/66385 http://www.a2b.cc http://www.allstuffweb.com http://www.blogoole.com/ping http://www.blogoon.net/ping http://www.blogpeople.net http://www.blogroots.com http://www.blogroots.com/tbpopuli.blog?id=1 http://www.blogsdominicanos.com/ping http://www.catapings.com/ping.php http://www.diarist.net http://www.feed24.com/?c=add http://www.feedblitz.com/f/f.fbz?XmlPing http://www.feedgy.com http://www.feedsky.com/api/RPC2 http://www.holycowdude.com/rpc/ping http://www.imblogs.net/ping http://www.lasermemory.com http://www.lasermemory.com/lsrpc http://www.mod-pubsub.org/knapps/blogchatter/ping.php http://www.mod-pubsub.org/ping.php http://www.octora.com/add_rss.php http://www.popdex.com http://www.rssfwd.com/xmlrpc/api http://www.syndic8.com/xmlrpc.php http://www.wasalive.com/ping http://www.weblogues.com http://www.weblogues.com/RPC http://www.wordpress.com http://www.xianguo.com/xmlrpc/ping.php http://www.yahoo.com http://xianguo.com/xmlrpc/ping.php http://xping.cc/ping http://youdao.com/ping/RPC2 http://zing.zingfast.com http://pingler.com http://blog.goo.ne.jp/XMLRPCishinao.net http://ping.blogoon.net/ http://ping.kutsulog.net/ http://rpc.blogcatalog.com/ http://bitacoras.net/ping/ http://blogoole.com/ping/ http://blogoon.net/ping/ http://blogupdate.org/ping/ http://holycowdude.com/rpc/ping/ http://imblogs.net/ping/ http://lasermemory.com/lsrpc/ http://ping.blogg.de/ http://ping.feeds.yahoo.com/RPC2/ http://pingoat.com/ http://pingqueue.com/rpc/ http://rpc.britblog.com/ http://wasalive.com/ping/ http://weblogues.com/ping/ http://weblogues.com/RPC/ http://www.blogsdominicanos.com/ping/ http://www.holycowdude.com/rpc/ping/ http://www.imblogs.net/ping/ http://blogs.yandex.ru/ http://rpc.bloggerei.de/ http://www.feedgy.com/ http://pinger.blogflux.com/rpc/ http://rpc.wpkeys.com/ https://phobos.apple.com/WebObjects/MZFinance.woa/wa/pingPodcast

Cách add các services này vô website WP của bạn:

Vào Admin => http://dayseoweb.edu.vn/wp-admin/options-writing.php vào link này ( Thay dayseoweb.edu.vn thành website của bạn )

Tiếp theo xuống dưới cùng, chọn phần:

Update Services

Ping services Wordpress
Ping services Wordpress

Sau đó thêm danh sách trên vào và SAVE lại.